Lieux
Kongresejo

Kie okazos la kongreso? Kio estas la ĉefaj adresoj? Kiel veni al Lyon?

Où aura lieu le congrès ? Quelles sont les principales adresses ? Comment se rendre à Lyon ?

Logement
Loĝeblecoj

Kiel resti en Lyon? Kie manĝi? Kio estas planita?

Comment se loger à Lyon ? Où manger ? Qu’est-il prévu ?

Programme
Programo

La ĉi-jara temo estas la Lumo! Malkovru la programon ĉi tie!

Le thème de cette année est la lumière ! Découvrez le programme ici !

Visites
Vizitoj

Kiaj vizitoj estas planitaj? La ekskuroj? Kion ni povas viziti libere?

Quelles visites sont prévues ? Les excursions ? Que pouvons-nous visiter librement ?

Inscription
Aliĝo

Aliĝu al la aventuro registrante tuj!

Rejoignez l’aventure en vous inscrivant dès maintenant !

Contact
Kontakto

La LKK estas kontaktebla por respondi ĉiujn viajn demandojn!

Notre équipe est disponible pour répondre à toutes vos questions !

Esperanta Lingvo en Lyon

1902: Unua esperantista grupo en Lyon : Groupe Esperantiste de Lyon
1904: Amicale Esperantiste de Aline Jeanne Zabilon d’Her
1910: Cercle des Esperantistes Lyon
1946 : Kuniĝo de la du lastaj grupoj en 1946. La nomo de tiu nova grupo estas Société Espérantiste de Lyon. Ĝi estas nia aktuala asocio.
1982 : Nia asocio renomiĝas Centre d’Esperanto de la région lyonnaise (CERL). Kaj ekde 2018, ni estas « Esperanto Lyon ».

Sed estas ankaŭ du aliaj Esperantaj asocioj: AFCE (fervoistoj) kaj la KoToPo kiu estas kultura drinkejo

Kongresoj Esperantaj en Lyon

1947 : Lyon (SAT)
1951 : Lyon (UFE)
1971 : Lyon (UFE)
1996 : Villeurbanne (UFE)
Kaj baldaŭ… De la 5a ĝis 9a majo 2023 (Esperanto France)

L’Espéranto à Lyon

1902 : Premier groupe espérantiste à Lyon : Groupe Espérantiste de Lyon
1904 : Amicale Espérantiste d’Aline Jeanne Zabilon d’Her
1910 : Cercle des Espérantistes Lyon
1946 : Union des deux derniers groupes en 1946. Le nom de ce nouveau groupe est Société Espérantiste de Lyon. C’est notre association actuelle.
1982 : Notre association est rebaptisée Centre d’Esperanto de la région lyonnaise (CERL). Et depuis 2018, nous sommes « Esperanto Lyon ».

Mais il y a aussi deux autres associations d’espéranto : l’AFCE (cheminots) et le KoToPo qui est un bar culturel.

Congrès d’Espéranto à Lyon

1947 : Lyon (SAT)
1951 : Lyon (UFE)
1971 : Lyon (UFE)
1996 : Villeurbanne (UFE)
Et bientôt… Du 5 au 9 mai 2023 (Espéranto France)

%d blogueurs aiment cette page :