CISL- IRCL

Adreso: 103 Bd des États-Unis, 69008 Lyon
Retpaĝaro: https://www.cis-lyon.com/

Adresse : 103 Bd des États-Unis, 69008 Lyon
Site Web : https://www.cis-lyon.com/

Ni ĝojas anonci, ke, por la Esperanto-Kongreso 2023, nia asocio Esperanto Lyon antaŭmendis ĉambrojn ĉe Internacia Restado Centro de Lionola (IRCL). IRCL estas ideala ejo por internaciaj eventoj kaj grupaj restadoj, kiu proponas komfortajn kaj ekologiajn ĉambrojn, modernajn instalaĵojn kaj havas centran situon en la urbo Lyon.

IRCL situas proksime de publikaj transportoj, do viaj iradoj tra la urbo estas faciligitaj. Krome, IRCL disponigas senpagan retkonekton en ĉiuj ĉambroj kaj komunaj areoj.

La mendo de ĉambroj estas farotaj ekskluzive en la kongresaliĝo pere de Esperanto Lyon.

Bonvolu noti, ke neniu bantuko estas provizata surloke. Gravas, ke vi planu veni kun viaj bantukoj kaj bangantoj por via restado.

Ni esperas gastigi vin al Lyon okaze de ĉi tiu grava evento.

Nous sommes heureux de vous annoncer que, pour le Congrès d’Esperanto 2023, notre association Espéranto Lyon a pré-réservé des
chambres au Centre International de séjour de Lyon (CISL). Le CISL est un lieu idéal pour les événements internationaux et les séjours de groupe, offrant des chambres confortables et respectueuses de l’environnement, des installations modernes et un emplacement
central dans la ville de Lyon.

Le CISL est situé à proximité de transports en commun ainsi les déplacements dans la ville sont facilités. En outre le CISL met à disposition une connexion internet gratuite dans toutes les chambres et les espaces communs.

La réservation des chambres se fait
exclusivement par Esperanto Lyon au moyen du bulletin d’inscription pour le congrès. Attention, aucun linge de toilette n’est fourni
sur place. Il est important que vous prévoyez de venir avec serviettes et gants de toilette pour votre séjour.

Nous espérons vous accueillir à Lyon pour cet événement important.

IRCL je la servo de la metropolo Lyon

IRCL celas daŭrigeblan kaj etikan turismon. Jen ĝia historio.

Ĝi troviĝas en la 8-a distrikto de Liono kreita per dekreto la 28-an de marto 1852. Situante ĉe la ekstrema suda limo de Liono fine de la lasta jarcento (19-a jarcento) kaj komenco de la 20-a jarcento, tiu ĉi distrikto estis kampara sektoro kun ĝardenoj de laboristoj, herbejoj kaj kampoj de la farmo de Onklino Goutelle. Ĝi estis nomita la lando de la kuŝiĝantoj pro la ĉeesto de la tombejo kromnomita « Guille »laŭ la nomo de la kvartalo « Guillotière ».

Tiam venis la milito de 1914 (la Granda Milito) kaj ties kohorto de herooj kaj procesioj de viktimo.

Ĉe la armistico, la urbo de Liono, en dankemo al la usona helpo dum la konflikto kaj la ĉeesto de nordamerika armea tendaro sur la loko, decidis doni al la distrikto la nomon de  « kvartalo de Usono « .

Industrioj disvolviĝas en Liono. Oni bezonas laborforton. Oni bezonas loĝejojn. Tiel, de 1927/1928 kaj ĝis 1933, la 1664 loĝejoj de kio estas nomitaj « la Ŝtatoj » ( iĝintaj « la Malnovaj Ŝtatoj » en 1950) estis konstruitaj.

Edouard HERRIOT, tiam urbestro de Liono, alvokas urban arkitekton, nome Tony GARNIER, kiu respondecos pri la afero (en tiu epoko, la konstruado de tiel nombro  de luloĝejoj estas evento).

1959: la traborado de la bulvardo de Usono kaj finfine la rekta ligilo kaj la malfermo al la grandurbo …

1960: konstruado de la M. J. C. (Domo de Junuloj kaj kulturo), la plej granda en Eŭropo, kompletigas la urbanizadon kaj donas al la distrikto la aspekton kiun ni konas.

1962: Louis Pradel, urbestro, inaŭguras ĝin. Ĝi enhavas la lionan domon de akcepto kaj promocio. Strukturo por loĝejoj kaj manĝejo, kiuj  povas gastigi grupojn kiuj  ludas en la M.J.C. por la spektantoj.

1970/1980: estas la signo de vera stagnado kaj la komenco de ia malkresko kun la fermo, interalie, de la M. J. C.

1980: La F.L.A.P. estas tute restrukturita kaj renovigita. Ĝi ankaŭ ŝanĝis sian nomon, iĝante la asocio Internacia Restado Centro de Liono , kiun inaŭguris Francisque Collomb, urbestro.

1986: la distrikto estas klasifikita DSQ (Socia Disvolviĝo de Kvartaloj) je la nacia nivelo.

La artistoj de la Kreado Centro proponas tie laŭdi la verkon de Tony Garnier  kaj  tio estas la komenco de granda aventuro… Ĝi nur finiĝos kun la kompleta rehabilitado de la Urbo, la renovigo de ĝiaj subĉielaj spacoj kaj la oficialigo de la URBA MUZEO TONY GARNIER.

1996: La Urbo de Liono prepariĝas por aranĝi la futbalan mondan pokalon planitan por 1998. La kapablo de la Urbo por gastigi grupojn de junuloj estas nesufiĉa. La renovigado kaj plivastigo de la konstruaĵo estas decidita

1998: La konstruaĵo estas inaŭgurita fare de Raymond Barre, urbestro, kaj malfermas ĝiajn pordojn por akcepti la unuajn grupojn.

2007: La asocio ŝanĝas sian nomon kaj fariĝas: Ethic Etapes CISL Lyon. En 2012, ĝi akiris la EŬROPAN ECOLABEL-Atestilon AFNOR kaj la LVED-etikedon (Liono justa kaj daŭrigebla urbo).En 2014 la ĝardeno estis diplomita de LPO (Protekta Ligo de Birdoj).

Le CISL au service de Lyon métropole

Le CISL a une mission qui s’inscrit dans la logique du tourisme durable et éthique. Voici son histoire.

Il se trouve dans le 8ème arrondissement de Lyon créé par décret le 28 mars 1852. Situé à l’extrême limite du sud de Lyon à la fin du siècle dernier (XIXe) et début du XXème, ce quartier était un secteur rural avec des jardins ouvriers, des prés et des champs de la ferme de la mère Goutelle. Il s’appelait le pays des allongés du fait de la présence du cimetière de la « Guille ».

Vint la guerre de 1914 (la Grande Guerre) et sa cohorte de héros et ses cortèges de victimes.

A l’Armistice, la Ville de Lyon, en reconnaissance de l’aide américaine pendant le conflit et la présence d’un campement de l’armée Nord-américaine sur le site, décide de donner au quartier le nom de « quartier des Etats-Unis ».

Les industries se développent à Lyon. Il faut de la main-d’œuvre. Il faut des logements. C’est ainsi, qu’à partir de 1927/1928 et jusqu’en 1933, se construisent les 1664 logements de ce que l’on appelle « les Etats » (devenus les Vieux Etats en 1950).

Edouard HERRIOT, alors Maire de Lyon, fait appel à un architecte urbaniste du nom de Tony GARNIER qui sera chargé de l’opération (pour l’époque, la construction d’un tel ensemble de logements locatifs est un événement).

1959: le percement du boulevard des Etats-Unis et enfin la liaison directe et l’ouverture sur la ville…..

1960, construction de la M. J. C. (Maison des Jeunes et de la Culture), la plus grande d’Europe, parachève l’urbanisation et donne au quartier l’aspect que nous lui connaissons.

1962 Louis Pradel l’inaugure. Elle comprend le Foyer Lyonnais d’Accueil et de Promotion. Une structure d’hébergement et de restauration qui permet d’accueillir les groupes qui se produisent à la M.J.C. pour ceux qui assistent aux spectacles.2007 L’association modifie son nom et devient : Ethic Etapes CISL Lyon. Elle obtient en 2012 l’ECOLABEL EUROPEEN certification AFNOR et le

1970/1980: sont la marque d’une réelle stagnation et le début d’un certain déclin avec la fermeture, entre autres, de la M. J. C.

1980: Le F.L.A.P. est complètement restructuré et rénové. Il change aussi son nom, devient l’association Centre International de Séjour de Lyon qui est inaugurée par Francisque Collomb.

1986 : le quartier est classé DSQ (Développement Social des Quartiers) au niveau national.

Les artistes de la Cité de la Création proposent d’y consacrer l’œuvre de Tony Garnier et c’est de début d’une belle aventure… Elle ne s’achèvera qu’avec la réhabilitation totale de la Cité, le réaménagement de ses espaces extérieurs et la consécration du MUSEE URBAIN TONY GARNIER.

1996 : La Ville de Lyon se prépare à accueillir la coupe du monde de Football prévue en 1998. La capacité de la Ville pour accueillir les groupes de jeunes est insuffisante. Le projet de rénovation et d’agrandissement du bâtiment est voté.

1998 : Le bâtiment est inauguré par Raymond Barre et ouvre ses portes pour accueillir les premiers groupes.

2007 : L’association modifie son nom et devient : Ethic Etapes CISL Lyon. Elle obtient en 2012 l’ECOLABEL EUROPEEN certification AFNOR et le label LVED (Lyon ville Equitable et Durable. En 2014 le jardin est certifié LPO ((Ligue Protectrice des Oiseaux).

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s