Les conférences / La Prelegoj

Tony Garnier

La Prelego pri Tony Garnier elmontros la sukcesojn kaj heredaĵon de tiu grava arkitekto, kies funkciisma kaj modernisma konstruaĵoj evuluigis la urbajn pejzaĝojn de Liono.

Tony Garnier

La conférence sur Tony Garnier mettra en lumière les réalisations et l’héritage de cet architecte visionnaire, dont les bâtiments fonctionnalistes et modernistes ont redéfini le paysage urbain de Lyon.

Titus Brandsma

La Prelego pri Titus Brandsma elmontros la vivon kaj verkon de tiu nederlanda karmelana esperantisto, kiu estis sanktigita en majo 2022. La partoprenantoj malkovros kiel Brandsma uzis Esperanton por disvastigi siajn ideojn kaj por promocii pacon.

Titus Brandsma

La conférence sur Titus Brandsma mettra en lumière la vie et l’œuvre de ce prêtre carme espérantiste néerlandais, qui a été canonisé en mai 2022. Les participants découvriront comment Brandsma a utilisé l’espéranto pour diffuser ses idées et promouvoir la paix.

La Fratoj Lumière

La Prelego pri la fratoj Lumière esploros la inventon de kino kaj la kontribuojn de la fratoj Lumière al tiu arto. La partoprenantoj malkovros kiel la fratoj Lumière laboris por plibonigi la teknikojn de la movbildo kaj kiel ilia laboro influis la modernan kinindustrion. Krome, Louis Lumière estis membro de nia asocio Esperanto Lyon.

Les frères Lumière

La conférence sur Les frères Lumière se penchera sur l’invention du cinéma et les contributions des frères Lumière à cet art. Les participants découvriront comment les frères Lumière ont travaillé à l’amélioration des technologies de l’image en mouvement et comment leur travail a influencé l’industrie cinématographique moderne. D’ailleurs, Louis Lumière était membre de notre association Esperanto Lyon.

Kiel eldoni en Esperanto

La Prelego pri « Kiel eldoni en Esperanto » donos praktikajn konsilojn kaj elturniĝilojn al verkistoj kaj eldonistoj kiuj volas eldoni en Esperanto. La partoprenantoj malkovros kiel trovi publikojn por siaj verkadoj kaj kiel konektiĝi kun la internacia esperantista komunumo.

Comment publier en espéranto

La conférence sur “Comment publier en espéranto” offrira des conseils et des astuces pratiques aux écrivains et aux éditeurs qui cherchent à publier en espéranto. Les participants découvriront comment trouver des publics pour leurs écrits et comment se connecter à la communauté espérantiste internationale.

Observado de la kosmo

La Prelego pri observado de la kosmo esploros la historion de astronomio kaj la plej novajn malkovrojn. La partoprenantoj ankaŭ malkovros ke Esperanto estis uzita en la sciencaj medioj por komuniki kaj kunlabori trans landlimoj.

Observation de l’espace

La conférence sur l’observation de l’espace explorera l’histoire de l’astronomie et les découvertes les plus récentes dans le domaine. Les participants découvriront également que l’espéranto a été utilisé dans les milieux scientifiques pour communiquer et collaborer à travers les frontières.

Lumo kaj vivodisvolviĝo

La Prelego pri lumo kaj vivodisvolviĝo esploros la rilaton inter lumo kaj biologiaj procesoj, ekzamenante kiel lumo influas fotosintezon, vivon kaj reguladon de tagnoktaj ritmoj.

La lumière et le développement de la vie

La conférence sur la lumière et le développement de la vie explorera la relation entre la lumière et les processus biologiques, en examinant comment la lumière influence la photosynthèse, la naissance de la vie, et la régulation des rythmes circadiens.

La esperantista movado en la regiono de Liono

La Prelego pri la esperantista movado en la regiono de Liono elmontros la lokajn agadojn de esperantistoj en tiu regiono. Sed tio ne estas ĉio! Ankaŭ estos okazo por ĉiuj prezenti la pionirojn de sia regiono.

Le mouvement espérantiste dans la région lyonnaise

La conférence sur le mouvement espérantiste dans la région lyonnaise mettra en lumière les activités locales des espérantistes de la région lyonnaise. Mais ce n’est pas tout ! Ce sera aussi l’occasion à chacun de présenter les pionniers de sa région.

Esperanto en lernejo kaj aliaj medioj

La Prelego pri Esperanto en lernejo kaj aliaj medioj ekzamenos diversajn kuntekstojn en kiuj Esperanto estas instruita, de bazlernejoj ĝis universitataj programoj kaj kursoj por plenkreskuloj. La partoprenantoj malkovros kiel Esperanto estas uzata kiel pedagogia ilo kaj kiel ĝi povas helpi promocii lingvan lernadon kaj interkulturan komprenon.

L’Espéranto à l’école et dans d’autres environnements

La conférence sur l’espéranto à l’école et dans d’autres environnements examinera les différents contextes dans lesquels l’espéranto est enseigné, de l’école primaire aux programmes universitaires, en passant par les cours pour adultes. Les participants découvriront comment l’espéranto est utilisé comme outil pédagogique et comment il peut aider à promouvoir l’apprentissage des langues et la compréhension interculturelle.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s